Ottlensáci

Ottlens tým sestává ze sedmi lékařů, šesti zdravotních sester, dvou ortoptistek, jedné ortoptické asistentky, pěti optometristů, dvou optiků a administrativně-technického personálu.