Bc. Kamil Ott

Bc.Kamil Ott - Vedoucí optik a optometrista optiky Ottlens
Vedoucí optik a optometrista optiky Ottlens

Vzdělání:

1996 - optometrie - licencovaný optometrista
člen České kontaktologické společnpsti a Společenstva českých optiků a optometristů
účast na pravidelných vzdělávacích akcích v oboru oční optika, optometrie a kontaktologie