Ortoptika

Do ortoptických ordinací přicházejí děti s vrozenými či získanými očními vadami (především strabismus a amblyopie), kde dochází formou cvičení k obnově narušeného jednoduchého binokulárního vidění.
Příměstský ortoptický tábor 2021

Neváhejte přihlásit Vaše dítě s oční vadou na náš příměstský tábor 2021:

http://www.ecologia.cz/letni-tabor-ottlens/

 

 

V našem centru používáme nejmodernější elektronické a interaktivní pomůcky.

Ty dodávají nejen na efektivitě, ale také na poutavosti a tím zvyšují motivaci dětí ke cvičení.

Centrum Ottlens disponuje třemi plně vybavenými ortoptickými cvičebnami, ve kterých pracuje pět ortoptistek a ortoptických asistentek. Danou léčbu lze zahájit již od 2,5 let věku dítěte, přičemž jednotlivé terapie jsou sestavovány individuálně dle možností, věku a vyzrálosti dítěte a také dle druhu a rozsahu postižení. Při cvičení je využíváno ortoptických přístrojů a pomůcek, ale i dalších pleoptických a didaktických her, které přispívají ke komplexnosti našich služeb. Zpravidla se stanovuje cyklus 20 cvičení, která jsou realizována 1x - 2x týdně po dobu 30 - 60 minut.

Léčba očních vad bývá většinou dlouhodobým procesem.

Proto je důležité, aby byla podpořena i prací v domácím prostředí. Základní princip spočívá v tom, že dítě provádí činnosti se zakrytým zdravým okem (s využitím okluze), čímž trénuje oko tupozraké.

Domácí cvičení probíhá prostřednictvím stolních her (jenž je možné v našem centru zakoupit), formou PC aplikací (které vám po domluvě poskytne ortoptická sestra) a také samozřejmě jednoduchými činnostmi zaměřenými na jemnou motoriku (kreslení, modelování, skládání lega / puzzle / stavebnic apod.).