Martin Mucha

Stipendista oční ordinace Ottlens s.r.o., student všeobecného lékařství LF UK Hradec Králové