Prodloužení řas očními kapkami

S postupujícím věkem se z našich řas vytrácí pigment, jejich barva ztrácí na plnosti a i samotné řasy vypadávají. Úbytek řas je často následkem jiných zdravotnických terapií.
Aplikace kapek s efektem prodloužení řas

Kapky jsou v tomto případě ale používány jako kosmetický přípravek. Efekt prodloužení je postupný, viditelný nejdříve za měsíc až 8 týdnů a není trvalý. Po skončení kúry se postupně délka řas zmenšuje na výchozí úroveň. Kúru je možno kdykoli zopakovat. Účinek kapek vydrží přibližně 6 měsíců od ukončení aplikace kapek.