Obecná informace o zpracování osobních údajů - Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám - Ottlens optik s.r.o.

Obecná informace o zpracování osobních údajů - Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám - Ottlens optik s.r.o.

Správce osobních údajů: 

Ottlens optik s.r.o.

Sídlo: Langrova 240/7, 787 01 Šumperk

IČ: 27812715 

(dále jen „Společnost“)

Účelem zpracování osobních údajů je vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám.

Právním základem pro zpracování je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeném výše. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným spisovým řádem, resp. ustanoveními právních předpisů.

Příjemci osobních údajů jsou příslušné zdravotní pojišťovny zákazníků.

Máte právo:

  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
  • požadovat omezení jejich zpracování,
  • požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.