Obecná informace o zpracování osobních údajů - Vedení zdravotnické dokumentace - Oční ordinace Ottlens s.r.o.

Obecná informace o zpracování osobních údajů - Vedení zdravotnické dokumentace - Oční ordinace Ottlens s.r.o.

Správce osobních údajů: 

Oční ordinace Ottlens s.r.o.

Sídlo: Langrova 240/7, 787 01 Šumperk

IČ: 27824055

(dále jen „Společnost“)

Účelem zpracování osobních údajů je vedení zdravotnické dokumentace ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Právním základem pro zpracování je skutečnost, že zpracování je:

  • nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a
  • nezbytné pro účely poskytování zdravotní péče - čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR.

Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedených výše. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným spisovým řádem, resp. ustanoveními právních předpisů.

Příjemci osobních údajů jsou zdravotnická zařízení, do nichž je pacient předán, a zdravotní pojišťovny ošetřených pacientů.

Máte právo:

  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
  • požadovat omezení jejich zpracování,
  • požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.

Upozorňujeme však, že ve vztahu k vedení zdravotnické dokumentace je poskytování Vašich osobních údajů zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že Společnost Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.