Martina Hřebíčková

zdravotní sestra
1992-1996 Stredná zdravotnícka škola v Nitre - všeobecná sestra
2012 Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na území ČR v oboru všeobecná sestra
2012 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu  v oboru všeobecá sestra

 

Další vzdělávání

2017/05 Diagnostika glaukomu, Šumperk
2015/06 Praktická aplikace kontaktních čoček, Jakub Vrba
2014/09 Elektrodiagnostika nervového systému –EEG,EP, Brno
2014/06 Poruchy binok. vidění, dětská gynekologie, HPV infekce, Sdružení PL pro děti a dorost, Bludov
Péče o rizikové skupiny pacientů,péče o invazivní vstupy
Hygienicko-epidemiologický režim
Nové trendy v parenterální a enterální výžive
Spektrum péče laboratoří
Ošetřovatelský proces,zásady vedení  zdravotnické dokumentace,programy kvality
Zdravá výživa a přírodní léčba
Komplexní péče o geriatrického pacienta,doprovodné služby ve zdravotnictví
Léčba akutní a chronické bolesti
Etika ve zdravotnictví
Periferní,centrální žilní a arteriální kanylace
Hromadné neštěstí
Vyšetrovací metody v oftalmologii,úrazy oka
 

 

Copyright 2008 - 2019 Ottlens | Webdesign Zdeněk Nováček